یک به یک با ستاره یک؛ بزرگ ترین کل کل موبایلی ایران!!

12,749,558
کمپین یک به یک با ستاره یک؛ سفر به اروپا، کنسول های بازی، گوشی های هوشمند و کلی پول نقد، با شرکت در بزرگترین کل کل موبایلی ایران، منتظر شما هستند.
ستاره یک 2.1 هزار دنبال کننده
pixel