میل شنا

523

حرکت شنا یک تمرین بدنی است که در بسیاری از برنامه های تناسب اندام در سطوح مختلف گنجانده می شود. میل شنای تن زیب به این منظور طراحی شده است تا شما را در این ورزش یاری کند.

۱۰ ماه پیش
# شنا
تن زیب
تن زیب 13 دنبال کننده