گپ تایم - Codenames Pictures نسخه بازیانه

226

در ویدیو های گپ تایم به همراه دوستان بازی نوینی، دور هم میشینیم و یکی از بازی های قفسه مون را برداشته و هر چه در مورد آن می دونیم، می گیم. سعی مون بر اینه که این سری ویدیو ها حالت دوستانه تر داشته باشه و هر رسم و رسومی که توی این جور ویدیوهاس رو کنار بزنیم. برای اولین گپ تایم مون بازی Codenames Pictures معروف رو انتخاب کردیم. این ویدیو توسط فروشگاه اینترنتی بازی نوین Bazinovin.ir تهیه و تولید شده است.