آموزش ریاضیات گسسته کنکور

261

دی وی دی های آموزش ریاضیات گسسته کنکور-لوح دانش استاد میثم خرمی قابل تهیه در وب سایت مهندس پاک نیت ،آدرس سایت ما https://e-pakniyat.ir/dvdشماره تماس 0912015096و siteposhtiban@