مراسم بهره برداری از خط دوم آب‌رسانی به کلانشهر شیراز

37
مراسم بهره برداری از خط دوم آب‌رسانی به کلانشهر شیراز و فاز اول طرح آب‌رسانی به سعادت‌شهر
pixel