ترسیم فنی در درک معماری

10,362

چند سالی هست یک یا دو تست از این نوع تست ها در درس درک عمومی معماری میبینیم. پس بهتره حتما فیلم رو ببینید تا برای این تست ها آماده بشین.