بازدید از مناطق محروم مرزی کشور

2,138
سفر کودکان فرشته اند به سیستان و بلوچستان جهت نیازسنجی و بررسی وضعیت معیشتی کودکان آفتاب

مهشاد خاقانی

2 سال پیش
خداوند لطفش رو پایدار نصیبتان کند
pixel