شاهنامه خوانی گروهی کم نظیر در مدرسه اندیشه نو چابهار با مدیریت استاد قاسمی

354

گروه کودک و شاهنامه بامداد تهران مجری طرح سلیمان رضایی 09192008821 مجری و طراح کلاس مولانا و شاهنامه برای کودک در کشور