اینجا همه سابقه‌دارند

151

محمد ثقفی(کارآفرین): این کاری بود که از بچگی آرزویش را داشتم، نیروهای این کارگاه از دوستان همدرد من هستند، چون بیشترین دغدغه فردی که ترک می‌کند، کار است./ وحیده کریمی، خبرنگار گرا، به سراغ یک مرکز تولیدی رفته که کارکنان آن معتادین بهبود‌یافته هستند. @GeraaMedia