منقبت خوانی -صلی الله محمد - كربلائی ابراهیم 97

418

به مناسبت ولادت امام زمان عج مسجد جوادیه قندهار افغانستان سلامتی آقا امام زمان عج (سه) ،صلوات