اعتراض شدید به رئیس جمهور

3,608
3,608 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اعتراض شدید پدر یکی از قربانیان معدن به رئیس جمهور : ما رئیس جمهور نداریم!!! کاش خود روحانی میرفت صحبت میکرد با اینها اونوقت ببینیم بازم میگفت شرمنده مردم نیست!!! یا حداقل کمی احساس شرمندگی میکرد؟

pixel