کوچر بیرکار برای تدریس به ایران نمی آید؟

685
محسن ظهوری 43 دنبال‌ کننده

بازهم خبرهای خوشحال کننده ای از موفقیت های امثال کوچر بیرکار خواهیم شنید. اما چرا ما باید هربار حسرت حضور دوباره و فعالیت آن ها را در ایران داشته باشیم؟ چرا دانشمندان امروز ایران مثل محصلان دوره قاجار نیستند؟ http://www.asriran.com/fa/news/624896

محسن ظهوری 43 دنبال کننده
pixel