شرم پدر و اشک سیل

827

شرم پدر و اشک سیل | داستان دختر ناشنوایی که سیل باعث شد هر روز گریه کند... هیأت روضة الزهرا علیها السلام دزفول - اردوی جهادی منطقه آهودشت