آیا می توانید معمای نوشیدنی مسموم شده را حل کنید؟

380

معمای نوشیدنی مسموم شده به دانش اعداد دودویی نیاز دارد تا حل بشود. شاید کمی سخت باشد، اما به امتحانش می ارزد. دکتر مجازی: http://virtualdr.ir/2018/04/14/can-you-solve-the-poisoned-wine-brain-teaser/

۱ سال پیش
VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده