مائده های زمینی - آندره ژید (زبان فرانسه با زیر نویس فارسی و انگلیسی)

126
Les Nourritures terrestres مسلما، ناتانائیل، این من بودم، خود من، و نه دیگری، که همین علف ها را که می‌جنبیدند تماشا میکردم به چهار زبان اصلی فرانسه، انگلیسی، فارسی و عربی بخشی از متن فرانسه: Fermier! FERMIER! Chante ta ferme. Je veux m’y reposer un instant ________________ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست (enahang.ir)
pixel