فیلم جراحی بینی گوشتی

698
جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی جراح پیکر تراشی در تهران با شماره های ۰۲۱-۸۸۷۷۳۳۵۸ و ۰۲۱-۸۸۸۸۹۰۰۴ تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید. http://drataei.com *** https://www.instagram.com/draliakbarataei/
pixel