سخنرانی کامل/ از کشتی تایتانیک تا کشتی نوح تا سفینه امام حسین علیه السلام

241

از کشتی تایتانیک تا کشتی نوح تا سفینه امام حسین علیه السلام (همراه با توصیه هایی برای برطرف شدن مشکلات سیل های اخیر)