گزارش نتایج کاشت نهال با واترباکس گرواسیس در خوزستان پس از 11 ماه بدون آبیاری

2,866
زیست فناوری سپهر باختر 40 دنبال‌ کننده
2,866 بازدید
اشتراک گذاری
در تاریخ 12 اردیبهشت 97 تعداد 10 نهال ( 2 نهال سدر یا کنار و 8 نهال کهور ) با استفاده از فناوری گرواسیس و بکارگیری واترباکس در اراضی منابع طبیعی در حوالی یکی از روستاهای بندر ماهشهر در استان خوزستان کاشته شد. متاسفانه بارها واترباکسها از طرف مردم کنجکاو محلی یا رهگذران دستکاری شد بطوریکه تعدادی از واترباکسها صدمه دید ولی خوشبختانه علیرغم این موارد باز هم از کل نهالهای کاشته شده تعداد 8 نهال پس از سپری کردن تابستان داغ و خشک خوزستان و بعد از مدت 11 ماه بدون هرگونه آبیاری زنده و کاملا سبز هستند

پوریا خانزاده

1 سال پیش
کنار و کهور رقم های مقاوم به بی ابی هستن شما انگور یا نارنج بکار
زیست فناوری سپهر باختر با این روش هر درختی قابل کشت است اما بر اساس پتانسیل زیست محیطی منطقه کاشت و انتخاب نوع درخت به متوسط بارندگی سالانه بستگی دارد یعنی اگر میزان بارش سالانه 350 میلیمتر باشد امکان کاشت درختی با نیاز آبی 3500 متر مکعب در هکتار و کمتر وجود دارد
pixel