ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آرتروپلاستی مفصل ران چیست

127
توتال هیپ یا آرتروپلاستی مفصل ران در این انیمیشن کوتاه توضیح داده میشود. روش انجام کارگذاری مفصل ران چیست و چگونه با کمک جراحی تعویض مفصل لگن میتوان مفصل خراب را با یک مفصل مصنوعی جایگرین کرد.
pixel