دختر اسپانیایی: ایران خوش قیافه ترین بازیکنان را دارد!

1,485

دختر اسپانیایی بعد از بازی می گوید شما خوش قیافه ترین بازیکنان جام جهانی را دارید!