اپل اصرا دارد شما فکر کنید آیپد پرو یک کامپیوتر است

138
اپل اصرار به این دارد که آیپد پرو یک کامپیوتر شخصی است نه فقط یک تبلت.در تبلیغات جدیدی که برای آیپد پرو منتشر شده است،اپل می گوید که این دستگاه می تواند کامپیوتر بعدی شما نیز باشد که از خیلی کامپیوترهای دیگر بسیار قویتر است.زمانی که علاقه مندان بپذیرند که آیپد یک کامپیوتر است اما هنوز در حال تکامل است و به تمام امکاناتی که یک کامپیوتر دارد کامل نرسیده است.
techmagz 7 دنبال کننده
pixel