نهمین ویژه برنامه رمضانی «اختیاریه»- مشهورترین قاضی جنایی کشور

243

نهمین ویژه برنامه رمضانی «اختیاریه» با اجرای سیدمرتضی فاطمی میزبان مشهورترین قاضی جنایی کشور بود. کسی که با صدور حکم اعدام برای 4500 نفر اما از قاتل 16 ساله پدرش گذشت...