چهارراه ادیان تهران

687
چهارراه ادیان تهران یکی از عجیب ترین گذرگاه های ایران است که علاوه بر اماکن تاریخی، شعب ادیان مختلف در کنار یکدیگر جمع شده اند.
pixel