توقف تولید خودروهای بی کیفیت شنبه آینده مشخص می شود

65
شبکه خبر- 14 آبان 98- 15:00|رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قرار است روز شنبه هفته آتی در نشست شورای عالی استاندارد، تعداد و اسامی دقیق خودروها برای توقف تولید و البته برنامه زمانی برای آن مشخص شود. پراید و پژو ۴۰۵ در لیست توقف تولید قرار دارد اما جزئیات آن باید روز شنبه مشخص شود.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel