اهمیت ولزوم پرداختن به فقه نظام سیاسی از دیدگاه آیت الله محسن اراکی

61

بیانات مطرح شده در درس فقه الصلاة مورخه 98/9/2 پیرامون اهمیت و لزوم پرداختن به فقه نظام سیاسی

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1