داستان راز

107

شهر شهر و خانه خانه قصه کرد. سرود کودکانه از مولانا مولوی - مثنوی معنوی، دفتر اول --------------------------- گفت کوی او کدامست در گذر / او سر پل گفت و کوی غاتفر ... ______ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست

پارچینا 7 دنبال کننده
pixel