5سوال کلیدی در مواجهه باپیام در رسانه ها

128
اثرآنلاین 4 دنبال‌ کننده
هررسانه براساس رویکردهای خود پیام های را تولید و منتشر می کند اما با مواجهه با هر پیام جهت فهمیدن بهتر باید 5 سوال از خود بپرسیم
اثرآنلاین 4 دنبال کننده
pixel