کلیک: نقش کلیسای کاتولیک در پژوهش‌های رباتیک

198

این هفته در کلیک سری می‌زنیم به پاریس و در آثار ونگوگ غرق می‌شویم، رابطه کلیسا و آینده ربات‌ها را بررسی می‌کنیم و کاربرد هوش مصنوعی را در صنعت ماهیگیری ژاپن خواهیم دید. اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/ توييتر: https://twitter.com/bbcpersian #BBCPersian