بهترین سخنرانی تد در مورد راز موفقیت

2,066
چگونه میتوان از طریق شناخت باورها و ارزشهای فردی به موفقیت دست یافت؟ (By John Doerr) خانه ان ال پی ایران
pixel