استفاده از ١٠٠٪؜ مغز انسان!

997
اگر انسان از ١٠٠٪؜ مغز خود استفاده كند چه كار هايى رو ميتونست انجام بده؟!
پاتوق نما 96 دنبال کننده
pixel