اعزام 6 تیم ارزیاب به 31 روستای کانون زلزله

559
خبرگزاری تسنیم 6.5 هزار دنبال‌ کننده
خبرگزاری تسنیم 6.5 هزار دنبال کننده
pixel