مطالبه مالیاتی مدیر عامل شرکت شیرین نوین به نمایندگی فعالان بخش کشاورزی

1,046

امیر حسین شقاقی خوش خلق عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان و مدیر عامل شرکت شیرین نوین خاورمیانه در دیدار با فعالان کشاورزی و صنایع غذایی با حضور رییس مجلس اعلام کرد