کلیپ به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره)

9,983

ای امام شهیدان خمینی - ای علمدار راه حسینی - یا حسینت گرفته جهان را- شعله زد کاخ مستکبران را