اژدهای آتش خوار در افتتاحیه بیسبال کره جنوبی، حاضران را مبهوت کرد

697

این اژدها با تکنولوژی واقعیت افزوده در مانیتور استادیوم از پیش چشم مردان و زنان حاضر عبور کرد و آنان را بر صندلی هایشان میخکوب کرد

آوای فاخته
آوای فاخته 22.8 هزار دنبال کننده
ارسیا

ارسیا

3 هفته پیش
اژدها واقعیه