سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1370

16,684

رسیدیم به سال 1370، سالی که موسیقی فیلم هم وارد نظر سنجی می شود و از این جا به بعد کمی رنگ بندی کارها متنوع می شود نکته بعدی هم این که لینک نظر سنجی‌ها تا پخش آخرین قسمت برنامه باز می‌ماند، تا از هر جایی که به برنامه اضافه شدید، بتوانید مشارکت کنید.