12-آشنایی با گیاه سانسی وریا - شبکه دو - علیرضا خورشیدی

1,837

قسمت دوازدهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 29 آبان1396 موضوع این قسمت از برنامه : آشنایی با گیاه آپارتمانی، مقاوم و زیبای سانسی وریا- سانسیوریا گیاهی مناسب فضاهای داخلی و حتی کم نور،که هوای منزل را پاک نگه میدارد کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر گل و گیاه، مدیریت موسسه بونسای ایرانی - iranibonsai http://iranibonsai.com 09102004282