ای ساربان ای ساربان آهسته راهی شو | حاج میثم مطیعی

5,022
ای ساربان ای ساربان آهسته راهی شو / میخواد بخوابونه رباب طفل خیالیشو/ آهسته تر شاید که آورده باشه سقا/ حتی همون مشکای خالیشو/ ای ساربان ای ساربان وقتی حسینم بود/ هم احترامی داشتم من، آبرویی هم/ تو این همه سالی که توو شهر خودم بودم/ من رو ندید حتی یه نامحرم/ وای از غم و درد و غریبی، آه از زمین آه از زمانه/ آه از جسارت از اسارت، از کعبه نی از تازیانه
pixel