انتخاب غیرمنتظره نماینده ایران در اسکار 2020

531

در ساعاتی که شاید اکثر مردم خواب بودند،در انتخابی غیرشفاف و غیرمنتظره،نماینده ایران در اسکار 2020 معرفی شد..

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده