از زیبایی های Far Cry 5

296

بچه ها این رو از روی PS4 Pro ضبط کردم و برای اطمینان خاطر دفعه اولی که اینطوری شد از بازی اومدم بیرون و دوباره لود کردم و دوباره هم همینجوری شد.

۲ ماه پیش
# farcry
# باگ
# ps4