بازدید تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران از سایت تولید شرکت توسن‌تکنو

160

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز نوآوری دانشکده فنی دانشگاه تهران از سایت تولید شرکت توسن‌تکنو در شهرک صنعتی کاسپین قزوین بازدید کردند.

توسن تکنو
توسن تکنو 44 دنبال کننده