لحظه جراحت شدید متهم در بازداشتگاه پلیس آمریکا | توحش آمریکایی

695
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است بدرفتاری مامور پلیس آمریکا با یک متهم در داخل بازداشتگاه پلیس را به تصویر می‌کشد. در ابتدای این ویدئو که در یکی از ادارات پلیس میامی تهیه شده است مامور پلیس «لستر بروان» ۵۱ ساله در حال انتقال متهمی با نام خوزه گارسیا به یک اتاق دیده می‌شود.
یا مهدی(عج) 17.6 هزار دنبال کننده
pixel