جلسه سوم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

2,711

جلسه سوم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.7 هزار دنبال کننده