انیمیشن شبکه های مجازی

475
این انیمیشن برای استفاده در کلاسهای فلسفه برای کودکان و نوجوانان انتخاب شده است. راهنمای استفاده از این انیمیشن به همراه راهنماهای 9 انیمیشن دیگر در کتاب « راهنمای انیمیشن هایی برای کلاس های فلسفه برای کودکان» انتشارات کرگدن، 1397آمده است.
pixel