ایده های کسب و کار با سه میلیون ؟

380

خیلی‌ها از نداشتن سرمایه اولیه برای شروع شکایت دارن... تو این کلیپ دکتر کاویانی ۹ ایده رو مطرح کردن که با حداقل سرمایه اولیه میشه شروعشون کرد

pixel