لودیت ها

264

لودیت ها(Luddite) گروهی بودند که در اثنای انقلاب صنعتی قصد متوقف کردن جریان بیکاری و بی ارزش شدن کارگران توسط ماشین ها را داشتند. آنها مسیری روشن و آشکار برای ماشین های جدیدی که زندگی شان را تغییر داده بود یافتند، اما توسط دولت سرکوب شدند. هنوز پرسش بزرگ باقی است: آیا گروه لودیت ها تروریست بودند یا تنها مردمانی ناامید و مأیوس بودند؟!

اندیشه
اندیشه 511 دنبال کننده