کسب عنوان چهره برتر و ارزش آفرین در سال 96

276
آقای مهدی شریف مدیر جوان و خلاق مجموعه تشریفات شریف به عنوان چهره برتر و ارزش آفرین در سال 96 انتخاب شدند
pixel