لایروبی مکانیزه منهول ها در سطح شهر

795
لایروبی مکانیزه مواد خشک و تر به صورت همزمان، توسط مکنده پر قدرت شرکت روژان صنعت البرز
pixel