فاطمه معتمد اریا این روزها کجاست؟

4,151

فاطمه معتمدآریا با تلفن همراه فیلم می سازد! او گفت: قبل از این که پیشنهاد ساخت یک فیلم کوتاه توسط تلفن همراه به او بشود، ایده هایی در ذهنم داشته ام. فیلم موبایلی من موضوعی لطیف و ساده دارد. یک حرکت ساده دوربین است و چند دقیقه هم بیشتر طول نخواهد کشید. او برای بخش نگاه هنرمند جشنواره همراه تهران با دوربین موبایل فیلم خواهد ساخت: www.tfpf.mobi