دیسلایک: با تماشای این ویدئو مشهور می شوید!

5,920

محسن افشانی سوژه ی اول دیسلایک این هفته است و به نوعی با لودر از روی او رد شدیم! گاف نماینده مجلس درباره پهپاد و راهکارهایی برای مشهور شدن از دیگر شوخی های این است. در بخش مرور اخبار هم درباره اینستکس صحبت کردیم

pixel