قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

112

قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی این آلبوم در سال ۱۳88 منتشر شده و کتاب نت آن از موسیقی عارف تهران قابل تهیه می باشد.و همچنین آلبوم کامل آن به صورت آنلاین از وب سایت محسن غلامی به آدرس mohsengholami.ir قابل دسترسی می باشد.